หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิธีการลดกรรม แก้กรรม 45 อย่าง

วิธีการลดกรรม แก้กรรม 45 อย่าง
การลดกรรม 45 อย่าง
1. กรรมที่ไม่มีลูก
กรรมจาก การทำร้ายลูกของสัตว์อื่น พรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่น
ลดกรรม ด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ 7 วัน ในทุกๆเดือนทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือ มูลนิธิเด็กอ่อน

2. เจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นโรคร้าย
กรรมจาก เคยทำทารุณกรรมต่อสัตว์
ลดกรรม ด้วยการทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถา ให้อาหารให้ความเมตตา ซื้อยาหรือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์ ทำบุญปล่อยเต่า งดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต

3. ตาบอดหรือเป็นโรคตา
กรรมจาก เคยทำร้ายสัตว์ที่ดวงตา หรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อน หรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัด ของที่สารธารณะ
ลดกรรม ซื้อโคมไฟ หลอดไฟถวายวัด ถวายเทียนห่อใหญ่ ถวายไฟฉาย เติมน้ำมันตะเกียงทุกวันพระ บริจาคเงินในกล่อง ซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัด
  4. ถูกรถเฉี่ยวชน ถูกลูกหลง ถูกสัตว์กัดต่อย
กรรมจาก จากเคยเป็นคนพาลเกะกะเกเร หาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่น มักรังแกและสาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอ
ลดกรรม หมั่นพูดดี มีวาจาไพเราะ


5. สูญเสียคนใกล้ชิด
กรรมจาก เคยยิงนกตกปลา
ลดกรรม ทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ งดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัก 1 อย่างชั่วชีวิต หรือกินเจทุกๆ 3 เดือน ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
6.ถูกนินทา ถูกให้ร้าย
กรรมจาก เคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อน
ลดกรรม พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี พูดดี พูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์ พูดให้ผู้อื่นมีความสุข

 7. มักเดือดร้อนเพราะไฟ ไฟไหม้บ้าน ไฟดูด
กรรมจาก เคยลบหลู่พระสงฆ์ และศาสนา
ลดกรรม ตักบาตรทุกวันพระ ทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือน ฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันพระ หรือทุกๆเดือนในวันพระ ร่วมพิมพ์หนังสือ ธรรมะแจกจ่ายฟรี

8. ขาดบารมี ไร้ญาติขาดมิตร
กรรมจาก ไม่เคยไปร่วมงานบุญงานศพ
ลดกรรม ร่วมทำบุญงานศพ บริจาคเงิน หรือร่วมด้วยแรงกายช่วยงานอื่นๆในงานศพ เช่นทำอาหาร จัดดอกไม้

9. ตั้งหลักปักฐานไม่ได้ โยกย้ายบ่อย
กรรมจาก ไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหาร แก่วัดวาอารามต่างๆ
ลดกรรม ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างหลังคาวิหาร ร่วมทำบุญฝังลูกนิมิต หมั่นไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ เมืองที่ตนอยู่อาศัย

10. มักถูกรังแก ถูกเบียดเบียน
กรรมจาก ไม่เคยบวช หรือทำบุญงานบวช
ลดกรรม บวช ด้วยจิตศรัทธา ปวารนาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงจะบวช 7 วัน หรือ 15 วัน 1 เดือน 1 พรรษา แล้วแต่ จิตศรัทธา ถ้าเป็นสตรีจะบวชชีพราหมณ์ หรือถือศีล 8 ตามเวลาที่สะดวกและตั้งจิตศรัทธา หรือร่วมทำบุญงานบวชอย่าง สม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้

 11.ไม่มีคนชื่นชมเอ็นดู ขาดเสน่ห์
กรรมจาก ไม่เคยถวายของหอม
ลดกรรม หมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันพระ ถวายธูปหอม เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัย ทองคำเปลว ประน้ำอบน้ำปรุง ประพฤติดี ปฏิบัติชอบต่อผู้อื่น คิดดี ทำดี พูดดี ให้ผู้อื่นได้ดี มิให้ร้ายผู้ใด

12. เป็นที่รังเกียจ มีกลิ่นปาก กลิ่นตัว
กรรมจาก ทำติเตียนดูแคลน ผู้ที่ชอบทำบุญทำทาน
ลดกรรม หมั่นทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ ฟังเทศน์มหาชาติทุกๆปี ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่น พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจกฟรี

13. ไปไหนมาไหนลำบาก มีแต่อุปสรรค
กรรมจาก เคยทำลายหนทางสัญจรของวัด หรือของชาวบ้าน หรือทำให้ทางสัญจรสาธารณะได้รับความไม่สะดวก
ลดกรรม บริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วงสร้างสะพาน สร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัด หรือชุมชนเล็กๆ ช่วยผู้คนยากไร้ให้ได้มียวดยานพาหนะหรือทางสัญจรที่สะดวก

14. เป็นคนรับใช้เขาร่ำไป
กรรมจาก เคยเนรคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ตน
ลดกรรม ตอบแทนผู้มีคุณด้วยความกตัญญู ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป พระประธาน ทำทานทั้งกับคนและสัตว์
15. ขัดสน อดมื้อกินมื้อ
กรรมจาก เคยละเว้นการใส่บาตร ละเว้นการให้ทาน เมื่อมีคนยากไร้มาขอทานอาหารและน้ำ
ลดกรรม แบ่งปันอาหาร น้ำ เสื้อผ้า แก่คนยากไร้อนาถา แม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มี ตักบาตรทุกเช้าหรือทุกวันพระ

16. อาภัพคู่ ร้างคู่
กรรมจาก เคยผิดลูกผิดเมียเขา
ลดกรรม บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจน ถวายของเป็นคู่ เช่น แจกันคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ เป็นต้น

17. ได้คู่ที่เลวร้าย ทำร้ายตนหรือทำให้เป็นทุกข์
กรรมจาก เคยข่มขืนเขาในชาติก่อน เคยทุบตีทำร้ายคู่
ลดกรรม บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา

18. อยู่โดดเดี่ยวยามบั้นปลาย
กรรมจาก เคยจับสัตว์ขัง
ลดกรรม ทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาและสัตว์อนาถา

19. รูปร่างหน้าไม่งดงาม
กรรมจาก ไม่เคยถวายดอกไม้ของหอม
ลดกรรม ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ดอกไม้หอม ทำบุญบริจาคดวงตา บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาล 
20. มักถูกโกง ถูกเบี้ยวเงิน
กรรมจาก เคยคดโกงผู้อื่น!
ลดกรรม สละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆ ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรทุกๆเดือน

21. พิการ ร่างกายไม่สมประกอบ
กรรมจาก เคยทุบตีพ่อแม่ ด่าพ่อแม่ หรือทำร้ายพ่อแม่
ลดกรรม หมั่นทำบุญไหว้พระ ปล่อยนกปล่อยปลา ถือศีล 5 ศีล 8 เจริญภาวนา นั่งวิปัสสนากรรมฐาน

22. มีคดีความ
กรรมจาก เคยพบคนทุกข์ร้อนแล้วไม่ช่วยหรือพยายามหาทางช่วยเหลือ
ลดกรรม หมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถือศีล 8 ทุกๆ 3 เดือนๆละ 7 วัน

23. ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
กรรมจาก ไม่สงเคราะห์คนอนาถา ที่มาขออาหาร ขอชายคาหลบฝน ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก
ลดกรรม ร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์ หมั่นไปกราบไหว้บูชาศาลหลักเมือง ทำบุญทำทานแก่สัตว์พิการหรือสัตว์จรจัด

24. จิตใจขุ่นมัว ดุดัน ขี้โมโห
กรรมจาก มักตระหนี่ในการทำบุญ
ลดกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันพระ ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ถือศีล 5 หรือศีล 8 ทุกๆ 3 เดือน บริจาคทาน แบ่งปันเงินทองหรือ สิ่งของแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือร่วมทำบุญบริจาคทานกับมูลนิธิสถานสงเคราะห์ และวัดวาอารามต่างๆ
25. ไม่มีชื่อเสียง
กรรมจาก เคยติฉินนินทาทำให้ผู้อื่นเสียหาย
ลดกรรม ร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ทำทานกับคนยากไร้ และสัตว์อนาถา

26. ไม่มีวาสนาบารมี
กรรมจาก ไม่เคยนับถือชื่นชมผู้นับถือธรรมมะ
ลดกรรม ทำบุญสร้างพระพุทธรูป ทำทานกับคน

27. มีลูกหลานไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง
กรรมจาก ทำแท้ง เคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อน และทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อน
ลดกรรม บวชเณร โดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวช จะทำให้กรรมน้อยลง ปฏิบัติธรรม อุทิศให้ลูกตนเอง

28. เจอแต่คนเอาเปรียบ
กรรมจาก เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ เคยโกงคนไว้ในอดีตชาติ ขโมยเงินครอบครัวมาใช้
ลดกรรม หมั่นยึดถือศีล 5 ให้มั่น ไม่ดื่มเหล้า ทำให้ขาดสติ โดนโกงง่าย หมั่นสวดมนต์ อธิษฐานบารมีด้านขอพรให้พบเจอคนดี ๆ เข้ามาในชีวิต

29. เกิดในสกุลต้อยต่ำ
กรรมจาก โอหัง อวดดี จิตใจคับแคบ
ลดกรรม ร่วมทำบุญสร้างวัด สร้างพระประธาน ทำบุญทำทานกับคนยากไร้ และสัตว์อนาถา พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี 
30. ไร้สง่าราศี ขาดวาสนา
กรรมจาก เคยเมาสุระอาละวาด ระรานผู้อื่น!
ลดกรรม นั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน ทำทานกับคนอนาถา และสัตว์อนาถา ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี

31. ไม่เจริญก้าวหน้า จิตใจเป็นทุกข์
กรรมจาก เคยชักจูงคนทำชั่ว
ลดกรรม ถือศีล 8 เป็นเวลา 7 วัน ทุกๆ 3 เดือน หมั่นทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน

32. จิตใจฟุ้งซ่าน เป็นทุกข์
กรรมจาก เคยริษยาผู้อื่น
ลดกรรม ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยปลาลงน้ำ นั่งสมาธิ สวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร

33. ชีวิตตกต่ำ ทำสิ่งใดไม่เจริญ
กรรมจาก เคยทำแท้ง
ลดกรรม ปล่อยปลาลงน้ำทุกๆเดือน จนครบ 9 เดือน หรือ 1 ปีเต็ม ถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตรเสมอ

34. เป็นเมียน้อย เมียเก็บ
กรรมจาก เคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อน ขืนใจเขาโดยไม่ยินยอม เคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่ภพก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
ลดกรรม ถวายธงคู่ ธูปคู่ เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ อย่างใดก็ได้ อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้น บวชชีพราหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและ สมหวัง สวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดด้านความรักให้สมหวังต่อไป ทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเอง เดือนละครั้ง เพื่ออุทิศ ให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรม
35. เป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัว
กรรมจาก เคยลำเอียง ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อน เคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในชาติอดีตและ ชาติปัจจุบัน เคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกในอดีตชาติ
ลดกรรม ต้องบวชชีพราหมณ์ เพราะเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของการบวช ปฏิบัติธรรมทำให้เจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรม และตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น ยึดพรหมวิหาร 4 มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะทำให้ชีวิตมีความเมตตา และไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิด ทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้ นำพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้าน และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
36. เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
กรรมจาก ฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ
ลดกรรม ตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติ รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่ง กันและกัน ปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดตนเอง กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับและอโหสิกรรม ถวายยาเข้าวัด หรือช่วยเหลือคนป่วย
37. เป็นมะเร็ง
กรรมจาก รู้เห็นเป็นใจกับการทำแท้ง การทารุณสัตว์ หรือการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่น
ลดกรรม ทำบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และบวชชีพราหมณ์ 1 เดือน เพื่อส่งกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม ทำบุญสร้างพระพุทธรูป สร้างโบสถ์หรือสร้างศาลาวัด ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี หมั่นนั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน

38. ค้าขายขาดทุน ทำงานไม่ก้าวหน้า
กรรมจาก เคยลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง
ลดกรรม หมั่นทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน ถวายเครื่องเซ่นสังเวย เจ้าที่-เจ้าทาง หมั่นสวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชร

39. ด้อยปัญญา
กรรมจาก ฝักใฝ่อบายมุขในชาติก่อน หรือชักชวนคนไปทำชั่ว ดูแคลนหลักธรรมมะ
ลดกรรม พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจก ทำบุญทำทานกับโรงเรียนของเด็กพิการหรือตาม! ูลนิธิต่างๆ


40. ตกงาน
กรรมจาก เคยกลั่นแกล้งผู้อื่นในเรื่องงาน หรือแย่งงานผู้อื่น
ลดกรรม หมั่นทำบุญทำทาน ร่วมงานบุญต่างๆ ปล่อยนกปล่อยปลา
41. ไม่มีโชคลาภ
กรรมจาก ไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระ
ลดกรรม หมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ ถวายธูป เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัย และทองคำเปลว
42. เรียนไม่จบ การเรียนมีอุปสรรค
กรรมจาก ชาติก่อนปฏิเสธการฟังเทศน์ฟังธรรม
ลดกรรม หมั่นเข้าวัด ร่วมงานบุญต่างๆ ฟังเทศน์ อ่านหนังสือธรรมะ
43. มีอาชีพต้อยต่ำที่ผู้คนดูแคลน
กรรมจาก ชาติก่อนเคยบวชด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ ไร้ความศรัทธา อาศัยผ้าเหลืองหากิน
ลดกรรม ถือศีล 5 ศีล 8 นั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน ถวายสังฆทานทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน

44. ครอบครัวยากจน
กรรมจาก ชาติก่อนไม่เคยบริจาคทาน
ลดกรรม หมั่นทำบุญด้วยการบริจาคทาน ถ้ามีเงินไม่มากก็บริจาคเป็นสิ่งของ แรงกาย หรือน้ำใจ ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่น ไปช่วยอ่านหนังสือให้มูลนิธิคนตาบอด

45. เป็นทุกข์เพราะความรัก
กรรมจาก ชาติก่อนเจ้าชู้ หลอกผู้อื่นให้อกหัก
ลดกรรม ประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิด กาย วาจา ใจ ร่วมทำบุญงานแต่งงาน ทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้สมรัก
อ่านให้จบนะคะจุดเด่นอยู่ที่ข้อ 19

กฎแห่งกรรม
1. เหตุใดคุณมีเสื้อผ้าแพรพรรณอันงดงามสวมใส่มากมาย
        เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์

2. เหตุใดชาตินี้คุณมีอาหารดีดีรับประทานอยู่เสมอ
        เพราะชาติก่อนคุณเคยทำทานอาหารแก่คนยากจนในชาติก่อน

3. เหตุใดชาตินี้คุณอดอยากยากจน ไม่มีเสื้อผ้าดีดีสวมใส่
        เพราะคุณตระหนี่ขี้เหนียวไม่ยอมทำทานคนจน ในชาติก่อน

4. เหตุใดชาตินี้คุณมีบ้านเรือนให­ญ่โต
        เพราะคุณเคยถวายข้าวสารเข้าวัดในชาติก่อน

5. เหตุใดชาตินี้คุณมีความเจริ­ญ รุ่งเรืองและมีความสุขมาก
        เพราะคุณเคยถวายเงินสร้างวัดในชาติก่อน


6. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนสวย และรูปงาม
        เพราะคุณเคยถวายดอกไม้สดบูชาพระด้วยความเคารพในชาติก่อน
7. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องมีปัญญาดี
        เพราะคุณเคยเป็นพุทธมามกะและทานมังสวิรัติในชาติก่อน
8. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นที่รักของทุกๆ คนและมีเพื่อนมากมาย
        เพราะคุณเคยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนในชาติก่อน
9. เหตุใดชาตินี้คุณมีพ่อ แม่อยู่พร้อมหน้า
        เพราะคุณเคารพและให้ความช่วยเหลือ ไม่ดูแคลนคนไร้­ญาติในชาติก่อน

10. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นเด็กกำพร้า 
        เพราะคุณเคยยิงนก ตกปลา และพรากสัตว์ในชาติก่อน

11. เหตุใดชาตินี้คุณมีอายุยืนแข็งแรง
        เพราะคุณเคยปล่อยนก ปล่อยปลา สิ่งมีชีวิตในชาติก่อน

12. เหตุใดชาตินี้คุณอายุสั้น
        เพราะชาติก่อนคุณเคยฆ่าสัตว์มากมาย

13. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนรับใช้
        เพราะชาติก่อนคุณเคยดูถูกเหยียดหยามคนจน

14. เหตุใดชาตินี้คุณมีดวงตาสดใส
        เพราะชาติก่อนคุณเคยเติมน้ำมันตะเกียงและจุดไฟบูชาพระ
15. เหตุใดชาตินี้คุณโง่ ปั­­ญญาอ่อนและหูหนวก
        เพราะชาติก่อนคุณเคยด่าว่าและหยาบคายต่อหน้าพ่อแม่

16. เหตุใดชาตินี้คุณต้องตายเพราะยาพิษ
        เพราะชาติก่อนคุณเจตนาวางยาในต้นน้ำลำธารให้เป็นพิษ

17. เหตุใดชาตินี้คุณจึงแขวนคอตาย
        เพราะชาติก่อนคุณใช้ตะข่ายล่าและดักสัตว์

18. ถ้าชาตินี้คุณฆ่าเขา
        ชาติหน้าเขาก็จะฆ่าคุณ และจะฆ่ากันไป-มาไม่มีสิ้นสุด

19. ถ้าชาตินี้คุณบอกเล่ากฎแห่งกรรม
        คุณจะเป็นที่เคารพนับถือมากมายในชาติหน้า

        **อ่านเสร็จแล้วถ้าส่งต่อ ก็เหมือนได้ปฏิบัติตามกฏแห่งกรรมข้อที่ 19 แล้ว ด้วยความปรารถนาดี **

เวรกรรมมีจริงหรือไม่เคยให้แฟนทำแท้งตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปี1 ด้วยกัน ไม่ได้ตั้งใจ นะ จริงๆเป็นคนรักเด็กด้วย แต่ด้วยความไม่เคยมีประสบการณ์ ทางเพศกับสาวๆ มาก่อน พอมีแฟน ก้อใช้ยาคุมหลังร่วม ( pos) ทุกครั้งภายใน ไม่เกิน 10 นาที และ ทำความสะอาดอย่างดี แต่มาพลาดตรงที่ เชื่อเพื่อนมากเกินไป เพื่อนนักเที่ยว(เก่งกันทั้งน้าน) บอกว่าหลั่งในได้ ไม่มีปัญหา ยาคุมได้หมด เราเลยประมาท เพราะด้วยความที่ตนเองไม่เคยมีอะไร และ ไม่มีความรู้ เพื่อนบอกเราก้อเชื่อ เพราะรู้ว่า พวกนั้น เอาตัวรอดเก่ง แต่โชคไม่เข้าข้างเลย มีอะไรกันได้ไม่เกิน 10 ครั้ง ความซวยมาเยือน แฟนดันท้ อง ด้วยความที่ว่า แฟนประจำเดือนมา 3 เดือนครั้ง จึงทำให้เด็กอายุ ล่วงเลยมาถึง4 เดือน ต้องไปตระเวน หาข้อมูล สถานทำแท้งทั้ง รัฐ และ เอกชนชีวิต จากไม่เคยสนับสนุนการทำแท้ง และ มักเกลียดคนที่กระทำ กลายเป็นวันนึงเราเองต้องตกสภาพนั้น พอได้เข้าไปพูดคุย เล่าถึงปัญหา ใครๆก็เห็นใจที่มีปัญหาเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
แต่ใครเลยจะช่วยได้ และ เราก็ได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญ(จริง) ว่า ยาคุมหลัง ไม่อาจได้ผล 100%
หวังผลได้แค่สัก 97% เอง คือมีโอกาส และ จะเสี่ยงมากขึ้นหากทานไม่เป็นไปตามเวลา หรือ ทานเกินอัตราที่กำหนด ความชัวร์ไม่ถึง100% แถมยังหลั่งในอีก ผมคิด นี่ผมมันโง่มากๆ ที่เชื่อเพื่อนผม
ทั้งๆที่พอเกิดปัญหา ไม่เห็นมีใครยื่นตัวเข้ามาช่วยได้ หายหัวกันไปหมด
ผมต้องแก้ปัญหาเอง กับแฟนที่ใสซื่อ ตอนนั้นมืดแปดด้าน สุดท้ายผมก้อหาวิธีได้
แต่ปัญหายังไม่จบ ทุกวันนี้ แฟนผมคนนั้นแต่งงานมีลูกไปแล้ว ผมเองก้อเพิ่งแต่งงานได้1 ปี
ทุกวันนี้ไม่กล้ามีลูก กลัวบาปจะลงกับลูก และ จะส่งผลให้ตัวเอง ตลอดเวลาเกือบ 15 ปี ก้อพยายามทำสังฆทานอยู่เรื่อยๆ และอุทิศไปให้บ้างตามสมควร ก้อไม่รู้ว่าจะให้อภัยไหม
นี่เป็นคนทำบุญบริจาค เงินและของอยู่เรื่อยๆ ทำมาตั้งแต่เล็กๆแล้ว มดสักตัวตกน้ำ ยังช่วย
ไม่รู้ว่าจะบรรเทาได้ไหม ทุกวันนี้ภรรยารบเร้ามากอยากมีลูก แต่เรากลัวว่าเค้าต้องมารับเคราะห์ด้วยกันนะ เลยเล่าให้เค้าฟัง แต่เค้าเฉยๆไม่ถือ ไม่กลัว
บางทีก้อคิดมาก บางทีก้อลืม แต่ล่าสุดนี่......เครียดอีก เมื่อ....
ดูรายการ ชั่วโมง พิศวง วันอังคารที่ผ่านมา ตอนเชียร์ ทิฆัมพร ไปโรงบาลทำแท้ง และ เรียกวิญญาณเด็กแท้งมาเล่นผีถ้วยแก้ว บอกเลยว่า น่ากลัวมาก ทั้งที่ดูรายการนี้เป็นประจำ และ ชอบดูเพื่อเตือนใจตนเองบ่อยๆ แต่ครั้งนี้เหมือนกับคนมีชนักติดหลัง พอเจอเรื่องเหมือนคนเองก้อกลัว เพราะเชียร์ถามว่าจะให้อภัยไหมกับคนที่ทำแท้งคุณ ผีเด็กบอกว่าไม่

และเมื่อวานคืน รายการ ซิกส์เซนอีก คุณซันมาเล่า เกี่ยวกับแรงอาฆาตของวิญญาณ ญคนนึงจากชาติที่แล้ว ประโยคที่ทำให้หนาวสะท้านคือ บุญที่ต้องทำให้เค้าให้อภัยคือ ทำมากที่สุด ไม่ใช่ที่คุณต้องการ แต่ต้องมากจนเค้าจะอภัยให้ ผมเลยแว๊บคิดว่า ผมทำสังฆทาน ปีละ 2 ครั้ง
บริจาค เงิน ทำทาน ช่วยสังคม จะพอไหมเนี่ย เพราะผมวางแผนว่ามกราคมจะเริ่มไม่คุมแล้ว
จะมีลูกละ แต่ขอ เดือน นี้เดือนหน้า จะทำบุญสุดๆเลย ใคร มีประสบการณ์คล้ายๆกัน
ช่วยแชร์ ช่วยแนะนำ วิธีทางแก้ ให้หน่อยนะ ผมจะทำทุกวิธีทางเลย
โรคมะเร็งและวิธีแก้วิบากกรรม

“มาดูซิว่าคนที่เป็นมะเร็งนั้นทำอะไรมา และต้องแก้วิบากกรรมนั้นได้อย่างไร จริงๆ แล้ว เราไม่สามารถแก้วิบากกรรมได้ แต่เราสามารถไถ่กรรมได้”

สำหรับการแก้วิบากกรรม หรือการไถ่กรรมของแต่ละคนนั้น จะไม่เหมือนกันทุกอย่าง เช่น อาหารที่ใส่บาตร (อันนี้ต้องดูเป็นรายๆ ไป) เพราะเราไม่รู้ว่าใครทำอะไรมา แต่วิธีแก้ในบางส่วนจะเหมือนกัน ดังนั้นในหนังสือนี้ผู้เขียนจะนำมาเขียนในส่วนรวม ซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ และก็ได้ผลเหมือนกัน ถึงแม้จะไม่เต็มร้อยก็ตาม

ก่อนที่จะเขียนถึงเรื่องราวต่างๆ นั้น ท่านรู้ไหมว่า มะเร็งนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร เออ จริงด้วย หลายคนอาจจะอุทานอย่างนี้ เพราะอยากรู่เหมือนกันใช่ไหมล่ะ ผู้เขียนจะเล่าให้ฟังก่อนนะว่า มะเร็งนั้นมันมีตัวตนนะ
พระคุณเจ้าหลวงพ่อจรัญท่านเรียกว่า โรคหนอนกิน และท่านรู้ไหมว่ามะเร็งนั้นเป็นตัวหนอนจริงๆ แต่ตัวมันเหมือนบุ้ง ใครไม่รู้จักบุ้งบ้างล่ะ แต่ขนของตัวมะเร็งนี้มันแหลมคมเหมือนเข็ม เวลาที่จับออกมานะ มันทิ่มมือเราเจ็บเหมือนกัน

ผู้เขียนเคยรักษาคนเป็นโรคมะเร็ง แล้วใช้จิตจับออกมา มันมาดิ้นอยู่ในมือเรา แต่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนะ ใครอยากเห็นต้องทำสมาธิ พอเอาออกมาแล้วต้องห่อกระดาษไปทิ้ง จริงๆ แล้วต้องไปทิ้งที่สะดือทะเลนะ
แหมพอพูดถึงสะดือทะเล และให้ท่านไปหาหนังสืออิทธิฤทธิ์พระนารายณ์ จตุคามรามเทพอ่านดูนะ รับรองสนุกและที่แน่ๆ คือเขียนมาจากเรื่องจริง และก็มีประวัติการอวตารมาเกิดของท่านท้าวจตุคามรามเทพว่ามาจากเทพองค์ใด พร้อมข้อพิสูจน์อีกด้วย

เอ้า มาเข้าเรื่องมะเร็งต่อนะ พอหยิบออกมาแล้ว ต้องเขียนยันต์กักไว้ไม่ให้แพร่กระจาย บางคนนะเขียนจากภาพถ่ายได้ เอาเถอะแล้วจะเล่าให้ฟัง อ่านต่อไปเถอะ ทีนี้มาดูตัวอย่างของคนที่เป็นมะเร็งกัน
- เรื่องนายวสันต์เป็นมะเร็งลำไล้ (Blog ขอข้ามไปก่อน)
- เรื่องของนายตำรวจ (Blog ขอข้ามไปก่อน)
- เรื่องโรคหนอนกินของนายสายธาร (Blog ขอข้ามไปก่อน)
- เรื่องนิดเป็นมะเร็งที่เต้านม (Blog ขอข้ามไปก่อน)
- เรื่องมะเร็งที่อัณฑะ (Blog ขอข้ามไปก่อน)
- เรื่องมะเร็งปากมดลูก (Blog ขอข้ามไปก่อน)
วิธีทำบุญไถ่กรรม

ท่านต้องเริ่มต้นทำในวันเกิด วันพระ หรือวันอะไร หรือจะใช้วันครูก็ได้เหมือนกัน แล้วให้ท่านปฏิบัติดังนี้

- ก่อนที่จะขออโหสิกรรมนั้น ให้จุดธูป 16 ดอก บอกเทวดาทั้งหมดมาเป็นพยาน (จะสวดบทชุมนุมเทวดาก็ดี)
- จุดธูป 4 ดอก บอกเจ้ากรรมนายเวรมารับบุญ (ถ้าจะให้ดีต้องจุดธูปตามกำลังบุญที่เกิดมา ซึ่งอันนี้ต้องมี วัน เดือน ปีเกิด ถ้าใครไม่รู้วัน เดือน ปีเกิด ต้องใช้ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ใครอยากรู้ให้ส่งคูปองถามได้)จากนั้นให้ท่านเริ่มทำดังนี้

1. ใส่บาตร 9 องค์ (ใส่วันเดียวกัน) กับข้าวนั้นจะใส่อะไรก็ได้ ใส่บาตร 5 องค์ 5 ครั้ง ในวันตามดวง แต่ถ้าเป็นกับข้าวที่เจ้ากรรมนายเวรต้องการจะดีมาก เพราะเป็นการส่งตรง (ตัดคูปองถามไปได้)

2. สวดอิติปิโส (มีท้ายเล่มนี้) การสวดนั้น สวดไปทั้งหมด 3 ห้อง แล้วย้อนกลับมาสวดในห้องพระพุทธคุณ ที่มี 56 ตัว มากกว่าอายุ 1 จบ

3. สวดชินบัญชร และยอดพระกัณฑ์ 19 วัน

4. ท่านต้องนั่งสมาธิอย่างน้อย 15 นาที ท่านต้องเดินจงกรมอย่างน้อย 15 นาที

5. ท่านต้องทำมหาสังฆทาน ซึ่งมีดังนี้
- สังฆทานชุดใหญ่ 1 ชุดใหญ่ ในถังสังฆทานนั้นต้องมีร่วมยา ร่ม ไฟฉาย และรองเท้า ส่วนอย่างอื่นจะมีอะไรอีกก็ตามใจท่าน
- เครื่องบวชพระ 1 ชุด ต้องครบ และผ้าไตรนั้น ต้องเป็นผ้าที่ใส่แล้วเย็น เครื่องบวชพระก็มีบาตร (ของในบาตรต้องใส่ให้ครบ มิฉะนั้นเวลาบวชแล้วพระอุปัชฌาย์ไม่บวชให้) ตาลปัตร ผ้าไตร
- พระพุทธรูป 1 องค์ 5 นิ้ว 9 นิ้ว (ปางประทานพร ปางสมาธิ ปางอะไรตามดวง) ปิดทองแท้จะดีมาก พระจะใช้กี่นิ้วนั้นแล้วแต่ท่าน

6. ส่งของแทนตัวดังนี้
- ข้าวสารหนักเท่าตัว
- ผลไม้ ดอกไม้ สีตามดวง (ถามไปได้)

บางคนอาจจะทำแค่สังฆทานธรรมดาก็ได้ แต่จะสู้ทำมหาสังฆทานไม่ได้ ถ้าพอซื้อของทำมหาสังฆทานได้จะดี ตอนที่ท่านส่งมหาสังฆทาน หรือทำบุญอย่างอื่นนั้น ท่านต้องถวายของคนเดียว ห้ามใครช่วยถวาย เพราะเจ้ากรรมนายเวรจะได้บุญเต็มๆ คือได้เงินเต็มที่ (บุญคือเงิน)

ก่อนจะไปทำบุญทุกอย่าง ต้องบอกกับเจ้ากรรมนายเวรก่อน เพื่อให้ไปรับบุญ และจะส่งบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ท่านอย่าเพิ่งต่อรองนะ เพราะแทนที่ท่านจะหาย แต่ท่านกลับจะแย่ลงกว่าเดิมอีก

ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการส่งบุญ ให้ทำบ่อยๆ การเบิกบุญรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การเบิกบุญแก้ไขโรคโดยเจาะจงให้เฉพาะจุดนั้นมีตอนท้ายเล่มนี้ ให้ท่านอ่านไปแล้วจะเจอทุกโรค โดยเฉพาะพวกที่มีอาชีพเป็นหมอ พยาบาล ทั้งแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ แต่ตอนนี้มาดู

วิธีส่งบุญเกี่ยวกับโรคมะเร็งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากตัวเรา สืบเนื่องจากนายเวรผู้เคียดแค้นชิงชังกระทำทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ผู้ฆ่าสัตว์ย่อมอายุสั้น ผู้เบียดเบียนสัตว์ย่อมสุขภาพไม่ดี ดังนั้นการรักษาต้องส่งบุญไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั้นๆ แล้ะให้เทวดาผู้รักษาตัวเรา ในขณะเดียวกันให้อธิษฐานว่า

“หมอยาใด ยาใด ที่สามารถรักษาอาการนี้ให้หายขาดได้ ขอให้เทวดาจงนำหมอนั้นมารักษาเรา เจ้ากรรมนายเวรได้รับบุญของเราแล้ว จงอโหสิกรรมให้เราด้วย ถ้าเราหายเราจะทำบุญให้แก่ท่านยิ่งๆ ขึ้นไป"

วิธีการให้บุญแก่เจ้ากรรมนายเวร ควรทำดังนี้เป็นตัวอย่าง เช่น คนป่วยที่เป็นมะเร็งตรงจุดไหน เมื่อส่งบุญให้คิดว่า “บุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยตรง ....... พวกเชื้อโรคมะเร็งเมื่อได้รับบุญแล้ว ขอให้เจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้น มีภพภูมิที่สูงขึ้น จงหลุดจากภาวะชีวิตชั้นต่ำเดี๋ยวนี้ เมื่อเราหายแล้ว เราจะทำบุญให้แก่พวกเจ้า ส่งชีวิตของพวกเจ้าให้สูงขึ้นเรื่อยๆ พวกเจ้าจงเลิกจองเวรจองกรรมในเราเสียที ตั้งแต่นี้เราจะตั้งตนอยู่ในศีลในธรรม เลิกการเบียดเบียนเข่นฆ่าชีวิตสัตว์อื่น ขอส่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลแก่เจ้าด้วย” และอย่าลืมว่าถ้าจะส่งบุญเก่านั้น จะต้องอธิษฐานดังนี้ก่อน

“ข้าขออำนาจของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆ์ จงดลบันดาลบุญที่ข้าพเจ้าเคยทำไว้ให้ถึงแก่นายเวร และเชื้อโรคที่ก่อกวนอยู่ใน ....... จงเป็นสุขจากบุญที่ข้าพเจ้าให้นี้ แล้วออกจากร่างกายของข้าพเจ้าไปเถิด” ให้ระบุส่วนของร่างกายที่กำลังเกิดการเจ็บป่วย หรือมีเชื้อโรคก่อกวนอยู่ เช่น ป่วยเป็นมะเร็งตรงไหน ก็อธิษฐานเอาอย่างที่เขียนบอกไว้ข้างต้น ให้เทวดานำหมอมาให้เจ้ากรรมนายเวรปล่อย ฯลฯ

ขอย้ำว่า การเบิกบุญจากสวรรค์ ให้ท่านอธิษฐานจิตบ่อยๆ ทำได้ตลอดเวลาที่ท่านนึกขึ้นได้โดยอธิษฐานจิตดังข้างบนนี้

สำหรับบางคนที่ไม่ได้ทำกรรมในชาตินี้ ท่านผู้อ่านก็ต้องรู้กรรมในอดีตชาติ โดยการนั่งสมาธิ ถ้าใครไม่สามารถทำได้ ให้ตัดคูปองถามมาได้

ส่วนอาหารที่ต้องใส่บาตรให้เจ้ากรรมนายเวรนั้น ต้องดูเป็นคนๆ ไป ใครอยากรู้ให้ตัดคูปองถามไปได้เช่นกัน ให้แปรสภาพบุญเป็นตัวเรา ส่งไปให้เจ้ากรรมนายเวรฆ่า เพราะบางทีเขาต้องการชีวิตเรา
“ข้าขออำนาของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ จงดลบันดาลบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยทำไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงเนรมิตเป็นตัวของข้าพเจ้าให้เจ้ากรรมนายเวรที่จะมาถึงตัวข้าพเจ้า ให้เขาได้แก้แค้นร่างกาย ที่เกิดจากบุญที่ข้าพเจ้า ส่งไปให้เถิด” หลวงพ่อท่านบอกว่า บุญที่เราโอนให้จะเนรมิตเป็นตัวเราไปให้เจ้ากรรมนายเวรฆ่า

ในกรณีที่เจ้ากรรมนายเวรไม่ยอม คือถ้าเขาจะล้างแค้นเราอย่างเดียว เขาก็จะได้ฆ่าบุญที่เป็นตัวปลอมเราไป ใครเจอเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิต ก็ลองเอาไปปฏิบัติพิสูจน์ดู มันทำไม่ได้ยากอะไร เงินก็ไม่เสีย

ที่เล่ามานี้เปรียบเสมือนผู้เขียนเอาผลไม้มาให้ท่านผู้อ่านลองกินดู ถ้าท่านไม่ชิมดู แล้วจะรู้ไหมว่ารสชาติเป็นอย่างไร หวานหรือไม่ ถ้าท่านลองกินผลไม้ที่ผู้เขียนยื่นให้นี้ แล้วพบว่ามันเป็นผลไม้วิเศษที่สามารถชุบชีวิตท่านให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ก็อย่าลืมเอาผลไม้ตามฤดูการไปให้ผู้เขียนกินบ้างนะ
หมายเหตุ
สาเหตุการเป็นมะเร็งนั้น มาจากหลายสาเหตุ ต้องมาดูวิบากกรรมแต่ละคน หรือจะส่งคูปองมาก็ได้ ยินดีช่วยทุกท่าน

เอกสารอ้างอิง : โหรอโยธยา. คู่มือแก้วิบากกรรม. บริษัทยอดมาลา จำกัด : ชลบุรีทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน
อย่าลืมคิดถึง สิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำเหล่านี้

1. เครื่อง ประดับที่สวยที่สุดบนเรือนร่าง คือ รอยยิ้ม
2. งานที่ทำแล้วพอใจที่สุด คือ การช่วยเหลือผู้อื่น
3. ความสุขที่สุด คือ การให้
4. อาวุธร้าย แรงที่ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาให้ดีที่สุด
    คือ การพูดทำร้ายผู้อื่น

5. พลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้ทุกอ ย่างสำเร็จ คือ ความรัก
6. ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ การทำร้ายตัวเอง
7. ปัญหาที่ ใหญ่ที่สุดที่จะต้องเอาชนะให้ได้ คือ ความกลัว
8. ยานอนหลับ ที่ให้ผลดีที่สุด คือ ความสงบในใจ
วันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่  วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้
วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไป โปรดจำไว้ทุกชีวิต...อนิจจัง 
พระอาจารย์ บุญร่วม กตปุญโญ

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก http://www.chiangmaithailand.tht.in/aticle236.html

1 ความคิดเห็น: