หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

รายการ ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย วันที่ 1 กันยายน 2555ublished on 1 Sep 2012 by 

ตี่ลี่ฮวงจุ้ย (ตี่ลี่ หมายถึง ภายใน, ฮวงจุ้ย หมายถึง ภ ายนอก) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยธรรมชาติ โดยอิงธรรมชาติเป็นหลัก ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีมนุษย์บนโลก ดังนั้น ธรรมชาติจึงมีอิทธิพลอย่างสูงต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ถ้ามนุษย์ฝืนธรรมชาติ จะเกิดอาเพศ อาเพศที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ การดำรงชีวิต โดยยึดตามหลักของตี่ลี่ ฮวงจุ้ย เป็นอีกศาสตร์ ที่ช่วยให้ชีวิตของคุณ มุ่งสู่ทางแห่งความสำเร็จในทุกๆด้าน ได้อย่างแน่นอน สำหรับซินแสของรายการ อาจารย์จิระ จิระเจริญเวศน์ บุคคลท่านแรกของประเทศไทย ที่ค้นพบศาสตร์ตี่ลี่ฮวงจุ้ย มาพร้อมกับทายาทเพียงคนเดียวทางด้านศาสตร์นี้ คือ อาจารย์ธนวันต์ จิระเจริญเวศน์ ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ -- วันอาทิตย์ เวลา 12.00-- 13.00 น. ออกอากาศซ้ำ 23.00 - 24.00 น. ผู้ดำเนินรายการ เตย อรัชมน รัตนวราหะ ซินแส อาจารย์จิระ จิระเจริญเวศน์ อาจารย์ธนวันต์ จิระเจริญเวศน์

รายการ ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย  วันที่ 1 กันยายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น